Blogs
0,00
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Het privacybeleid is van toepassing op de diensten van HorseAdds.com. Tevens is HorseAdds.com verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy- en cookiebeleid te accepteren.

HorseAdds.com draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van de persoonsgegevens

HorseAdds BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken vind je hieronder:

– Voor- en achternaam
– Straatnaam + huisnummer
– Postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Als je ons een ingevuld formulier verzendt of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Tevens kunnen jouw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. In dit kader worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en zijn niet meer herleidbaar tot een individu.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@horseadds.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden

HorseAdds BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en om je op de hoogte te houden van reclameacties
– HorseAdds BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hiernaast analyseert onze website jouw gedrag op de website om hiermee de website en eventuele campagnes te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Wij verzamelen of gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. De verkregen gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Geautomatiseerde besluitvorming

HorseAdds.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HorseAdds BV) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

HorseAdds.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HorseAdds BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerkersovereenkomst

Horseadds.com heeft met de volgende relaties een verwerkersovereenkomst gesloten;
– Eurolym ICT services B.V.
– Exact Software Nederland B.V.
– Shops United B.V.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HorseAdds.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. HorseAdds gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden cookies geplaatst door Google Analytics.
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en eventueel hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en maximaal 36 maanden bewaard. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google gebruikt de gegevens die worden gedeeld door sites en apps om onze services te verstrekken, te onderhouden en te verbeteren, nieuwe services te ontwikkelen, de effectiviteit van advertenties te meten, te beschermen tegen fraude en misbruik en content en advertenties te personaliseren die u ziet op Google en op sites en in apps van onze partners. Lees meer op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

Social media

Op deze website zijn er knoppen opgenomen om de pagina’s te kunnen promoten op sociale medianetwerken als: Facebook, Linkedin en e-mail. Deze knoppen worden aangemaakt via een code die wordt aangeleverd door de social media kanalen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie bovenstaande).

Lees de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Reviews

Wij vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven van onze producten en diensten. Onze reviews worden daarom op onpartijdige wijze beheerd door<a href=”https://www.webwinkelkeur.nl” target=”_blank”>WebwinkelKeur</a>. WebwinkelKeur heeft maatregelen genomen om de echtheid van reviews te garanderen. Je kunt lezen over deze maatregelen<a href=”https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/waarom-webwinkelkeur/gebruikersvoorwaarden/” target=”_blank”>hier</a>. <br /> Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeaus gegeven.

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zicht het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HorseAdds.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@horseadds.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HorseAdds.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@horseadds.com.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over dit privacy- en cookiebeleid, kan je schriftelijk contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, L.C.G. den Ouden, via:
HorseAdds BV
Opperduit 312
2941 AP Lekkerkerk
info@horseadds.com

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Whatsapp
De waardering van horseadds.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.2/10 gebaseerd op 6 reviews.